O nás

Kto sme

Sme radi, že môžeme deťom poskytnúť radosť z objavovaného, podporovať ich na ceste za poznaním a umožniť im naplno si užiť krásne a neopakovateľné obdobie detstva.

Vďaka pozitívnej výchove založenej na dôvere a vzájomnom rešpekte máme v našej škôlke príjemné, tvorivé a priateľské prostredie. Naším cieľom je vytvoriť miesto, kde sa všetci dobre cítime. Miesto, kde sú deti spokojné a šťastné, kde môžu skúšať, bádať, rásť a rozvíjať sa. Svoju prácu robíme s láskou a trpezlivosťou, nešetríme objatím.

Ku každému dieťaťu pristupujeme individuálne s prihliadnutím na jeho vek a schopnosti, venujeme mu svoju pozornosť. Zároveň ho učíme trpezlivosti a tolerancii voči druhým deťom a dospelým. V našej škôlke načúvame, veľa sa rozprávame, hráme a objavujeme.

Motýliky na ceste za poznaním

Vzdelávanie a každodennú starostlivosť o deti v predškolskom veku zabezpečujeme už od roku 2005. Naša materská škola napĺňa štátny vzdelávací program, od roku 2015 sme zaradení do siete škôl a školských zariadení MŠ SR.

Pracujeme podľa vlastného školského vzdelávacieho programu „MOTÝLIKY NA CESTE ZA POZNANÍM“. Snažíme sa o všestranný rozvoj dieťaťa a o to, aby boli naši škôlkari čo najlepšie pripravení na vstup do ZŠ.

Náš deň

7,00 – 8,15

Prichádzame do Motýlikova – hráme sa podľa svojej chuti

8,15 – 8,50

Ranná komunita a cvičenie, naberáme silu pri pohybových hrách

8,50 – 9,30

Učíme sa – rozvoj grafomotoriky, jazyk, čítanie, matematické predstavy, pracovná, telesná, hudobná či výtvarná výchova

9,30 – 10,00

Hygiena, desiata – dopĺňame vitamíny z čerstvého ovocia

10,00 – 11,30

Hráme sa na čerstvom vzduchu alebo ideme na prechádzku, príprava na obed

11,30 – 12,30

Obed, hygiena a chystáme sa oddychovať

12,30 – 14,00

Big kiss and sweet dreams – čas na rozprávku a relax so sníčkom

14,00 – 14,45

Hygiena a nácvik samoobslužných činností (prezliekanie, skladanie pyžamka, česanie) + dopĺňame silu olovrantom

14,45 – 15,30

Denná komunita – čo sme dnes videli, zažili a naučili sa + ďalšia poznávacia či tvorivá aktivita

15,30 – 16,30

Pri speve, tanci a hrách čakáme na rodičov a postupne odchádzame z Motýlikova domov

CHCETE VEDIEŤ VIAC?

Ak máte záujem zapísať svoje dieťatko do našej škôlky, chceli by ste sa k nám prísť pozrieť alebo máte akékoľvek ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať!